Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na Internet

zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek - děti

20,-

Registrační poplatek - studenti, důchodci

40,-

Registrační poplatek - dospělí

50,-

Poplatky z prodlení - upomínky

1. upomínka -  3 měsíc po vypůjčení

10,-

2. upomínka -  4 měsíc po vypůjčení

20,-

3. upomínka -  5 měsíc po vypůjčení

30,-

4. upomínka, Upomínací dopis -  6 měsíc po vypůjčení

50,-

Tisk dokumentů

Černobílá strana A4

3,-

Barevná strana A4

6,-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.