Roznáška knih do domu

Knihovna nabízí službu pro nemocné a zdravotně hendikepované občany - roznášku knih do domu.
Zájemci se mohou přihlásit osobně přímo v knihovně, telefonicky na čísle: 774 600 052 nebo přes e-mail: mnvesknihovna@seznam.cz